RRA: Emiteri emisija sa Golubovićem nisu prekrššili Zakon i Kodeks

0
1027

Republička radiodifuzna agencija zaključila je da emiteri emisija u kojima je u proteklom periodu gostovao Aleksandar Kristijan Golubović, ličnost sa bogatim kriminalnim dosijeima, nisu prekršili Zakon o radiodifuziji i Kodeks ponašanja emitera.

Odluka je bazirana na Zakonu o radiodifuziji i Kodeksu ponašanja emitera, ali i na poštovanju Ustava, Zakona o ratifikaciji evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Zakona o odgovornosti kršenja ljudskih prava, navodi se u odluci obljavljenoj na sajtu RRA.

Savet RRA je odluku doneo nakon sednice održane sa predstavnicima TV Hepi, TV B 92, TV Pink i TV Prva na kojima je razmatrao predstavke u vezi emisija „Ami Dži šou” i „Teška rec” Televizije Pink, emisija „Bulevar” Televizije B92, emisija „Eksploziv” Televizije Prva i emisija „Goli život” na Televiziji Hepi u kojima je gostovao Golubović.

Odlučujući da obustavi postupke i ne izrekne mere emiterima Savet se vodio i Evropskom Direktivom AVMS da regulator ne može da odstupi od načela slobodnog protoka informacija i ideja, kao i nezavisnosti radiodifuznih organizacija, koja predstavljaju neophodnu osnovu njihove radiodifuzne politike.

Iako jedan deo javnosti smatra da je samo pojavljivanje osudjivanih na televizijama afirmacija kriminala i da takvo pojavljivanje predstavlja kršenje zakona, jer se time ugrožava moralni razvoj maloletnika, pozitivni zakonski propisi garantuju punu slobodu govora za sve gradjane pod istim uslovima, navodi Savet i ističe da se činjenica da je neko lice osudjivano za krivična dela ne može automatski iskoristiti za umanjenje njegovih ljudskih prava.

Ističe se da do umanjenja ljudskih prava može doći samo kada je to propisano Ustavom i nižim pravnim aktima ali da ih ne mogu ograničavati urednici medija, udruženja ili medijski regulator, jer bi time povredili Ustav i Zakon o odgovornosti kršenja ljudskih prava.

Savet smatra da je gostovanje osoba koje su osudjene za krivična dela ili su lica na izdržavanju kazne pitanje etike, a ne zakona sve dok one ne afirmišu društveno neprihvatljiva ponašanja.

Predstavnici emitera protiv kojih je postupak voden složili su se sa ovakvim stavom Saveta i dali garancije da ce s većom pažnjom donositi uredničke odluke kada je rečo programima koji mogu biti svrstani u slične ovome zbog koga je postupak vodjen.

Savet je pozvao emitere da pokažu viši stepen društvene odgovornosti, jer se koriste javnim dobrom – frekvencijama, koje su im ustupljene na korišćenje radi ispunjavanja programskih obaveza prema gradjanima.

Bavljenje pitanjima resocijalizacije osudjivanih lica je društveno opravdana tema, ali isticanjem vlastitih komercijalnih interesa ispred javnih, po cenu da se svesno uruše moralne vrednosti u jednom društvu, nije prihvatljivo i Savet će u okviru svojih, zakonom definisanih, mogućnosti učiniti sve da toj pojavi stane na put.

Savet je zatražio od emitera da sa posebnom pažnjom, isključivo na osnovu kompetentnosti, pozivaju goste u svoje emisije kako ne bi dolazili u situacije da estradne ličnosti, svojim ocenama ozbiljnih društvenih tema kreiraju javno mnenje.

Isto tako, Savet je zatražio da emiteri što jasnije definišu žanrovsku pripadnost svojih emisija i na taj način odvoje razlicite društvene oblasti.

Ko je Kristijan

 

Kristijan Golubović (44) je osudjen u januaru pred Višim sudom u Beogradu na 14 godina zatvora jer je u januaru 2010. godine učestvovao u kupoprodaji 150 grama heroina.

Ta presuda još nije pravosnažna, odnosno konačnu odluku o tome će doneti Apelacioni sud.

Od mladih dana poznat je u kriminalnim krugovima posebno od punjave u Mažestiku kada je beogradsko podzemlje bacio na kolena.

Hapšen je više puta, pored ostalog u akciji “Sablja”, a sudjeno mu je i kao vodji kriminalne grupe koja je iznudila 15.000 evra od Petra Zečevića, vlasnika agencije iz Sremske Mitrovice.

Poznat je i po bekstvu iz grčkog zatvora Malandrino, u kojem je služio kaznu od 14 i po godina zbog oružane pljačke.

Nezavisno udruženje novinara Srbije reagovalo je danas na ovakvu odluku RRA, navodeći da je razočarano odlukom o obustavi postupaka povodom predstavki povodom pojavljivanju Kristijana Golubovića u programima TV Pink, TV B92, TV Prva i TV Hepi.

NUNS procenjuje da se pozivanjem na slobodu govora i umanjenje ljudskih prava ne može pravdati činjenica da se radi o osobi koja za sobom ima više teških krivičnih dela i koja je skoro pola života provela u zatvoru. Kako ocenjuje NUNS, emiteri su kontekstom u kome je Golubović predstavljen, poslali veoma opasne poruke, mladjim generacijama.

Izvor:BLIC

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR