Skupštine grada: Izmenjen Generalni plan Beograda 2021, Imenovani direktori, kazna švercere…

0
956

Povod za izmenu bila je potreba za preispitivanjem pravila sprovođenja predmetnog plana, to jest obaveza izrade konkursa i javnih stručnih provera za pojedinačne lokacije, zatim mogućnosti za izgradnju visokih objekata na celoj teritoriji grada i planiranih namena na području Savskog amfiteatra, naročito u smislu izmeštanja železničkog saobraćaja.

Prema rečima Slobodana Dimitrijevića, pomoćnika gradskog sekretara za urbanizam i građevinske poslove, pre ove, izmene plana bile su 2005, 2007. i 2009. Sadašnja izmena tiče se sledećih poglavlja: ambasade, železnički saobraćaj, Savski amfiteatar, pravila građenja za saobraćajnice, ulična mreža, pravila za građenje parcele.

Skupština grada Beograda na današnjoj sednici usvojila je četiti plana detaljne regulacije i donela odluke o izradi, izmeni i dopuni još deset planova detaljne regulacije na teritoriji grada. Blok između ulica Radoja Dakića, Žarka Miladinovića i Miloša Bandića u opštini Zemun nedovoljno je urbanizovan, a delom je zapušten i napadnut spontanom gradnjom. Takođe, neophodno je i odvojiti zemljište za značajne planirane saobraćajne koridore i komplekse. Zbog toga će se izraditi plan detaljne regulacije ovog prostora, površine oko 3,68 hektara.

Cilj izrade plana detaljne regulacije Novog avalskog puta, od Kumodraške do Kružnog puta, na Voždovcu, jeste stvaranje jedinstvenog planskog osnova za izgradnju magistralne gradske saobraćajnice Novog avalskog puta, kao jednog od južnih uvodnih pravaca u Beograd, kao i to da se Kumodraška ulica u celosti pokrije planskom dokumentacijom. Plan detaljne regulacije dela naselja Veliki Crljeni, za kompleks „Devix” – tamnavska okretnica u opštini Lazarevac ima za cilj formiranje privredne zone, to jest novih proizvodnih, komercijalnih i skladišnih kapaciteta, uz opremanje i izgradnju neophodnih saobraćajnih površina i infrastrukturnih mreža i objekata kako bi se stvorili povoljni uslovi za rad, a istovremeno obezbedili uslovi očuvanja životne sredine. Planom detaljne regulacije područja između ulica Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Kralja Ostoje, Bačvanske, Rada Neimara, Mahmuta Ibrahimpašića i Strumičke, granice gradske šume „Šumice” i Unutrašnjeg magistralnog poluprstena predviđeno je definisanje potencijala, ograničenja, razvojnih prioriteta predmetne teritorije. Inicijativu je podnela Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, ali i velik broj građana koji u prethodnom periodu nisu imali mogućnost da realizuju bilo kakvu izgradnju na svojim parcelama. Takođe, loša saobraćajna mreža i komunalna opremljenost uticali su na podnošenje inicijative za izradu planske dokumentacije. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 28 hektara.

Kad je reč o izmenama i dopunama planova, svi oni se odnose na infrastrukturne objekte koji treba da podrže projekat „Beograd na vodi”, to jest izmeštanje postojeće infrastrukture i izgradnja nedostajuće infrastrukture.

 

Imenovani direktori preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd

 

Skupština grada Beograda imenovala je na današnjoj sednici direktore u jednom broju ustanova čiji je osnivač Grad Beograd.

Diplomirani arheolog Nela Mićović je direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, dok je magistar političkih nauka Dragan Gačić direktor Istorijskog arhiva grada Beograda.

Na čelu Jugoslovenskog dramskog pozorišta je diplomirana glumica Tamara Vučković Manojlović, a Pozorišta na Terazijama diplomirani dramaturg Aleksandar Đaja. Diplomirani glumac Branimir Brstina imenovan je za direktora Ateljea 212, a njegov kolega Aleksandar Rodić na mestu direktora Malog pozorišta „Duško Radović”. Branislav Milićević, diplomirani glumac, direktor je Pozorišta „Puž”, dok je diplomirani dramaturg Igor Bojović direktor Pozorišta lutaka „Pinokio”. Književnik Dušan Kovačević u naredne četiri godine biće na čelu Zvezdara teatra, a diplomirani politikolog Miloš Latinović na čelu Bitef teatra.

Specijalista inženjerskog menadžmenta Vlaadimir Mijović direktor je Omladinskog pozorišta „Dadov”, a diplomirani filmski i TV snimatelj Dragan Marić v. d. direktora Dečjeg kulturnog centra Beograd. Direktor Centra za kulturu Lazarevac je profesor razredne nastave Stela Stanišić, Centra za kulturu Mladenovac diplomirani ekonomista Branko Miloradović, a Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica magistar didaktičko-metodičkih nauka Nataša Nikolić. Magistar slikarstva Mihailo Petković imenovan je za direktora Prodajne galerije „Beograd”, a diplomirani pravnik Filip Brusić Renaud za direktora Kuće legata. Diplomirani glumac Milorad Mandić je imenovan za direktora Pozorišta „Boško Buha”, njegov kolega Slobodan Ćustić za direktora Beogradskog dramskog pozorišta, a doktor tehničkih nauka Branimir Jovanović za direktora Muzeja Nikole Tesle. Diplomirani politikolog Milan Lazović imenuje se za v.d. direktora Centra beogradskih festivala, najduže na jednu godinu.

U naredne četiri godine na čelu Doma zdravlja „Dr Simo Milošević” je dr Dragana Krivokapić, a za v.d direktora Doma zdravlja „Zemun”, na period od šest meseci, imenovana je dr Ksenija Uzunović. Za v.d. direktora Doma zdravlja „Dr Milorad Vlajković” na period od šest meseci imenovan je dr Aleksandar Stojanović, a dužnost direktora Doma zdravlja „Novi Beograd” u istom periodu obavljaće dr Božica Novaković. Dr Marija Zdravković u narednih pola godine obavljaće dužnost v.d. direktora KBC „Bežanijska kosa”, dok će Petar Jordanov, diplomirani defektolog, tokom godinu dana biti v. d. direktor Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju. Nenad Matić, diplomirani specijalni pedagog, imenovan je za v.d. direktora Gradskog centra za fizičku kulturu.

Na današnjoj sednici Skupštine grada usvojen je i zaključak o namerama Grada Beograda, kao kontrolnog akcionara Poljoprivredne korporacije „Beograd”, da sprovede postupak otkupa akcija po zahtevima akcionara sa pravom glasa i prinudnog otkupa svih akcija preostalih akcionara.

U centralni registar depoa i kliringa hartija od vrednosti upisano je 623 akcionara PKB-a koji imaju oko 6,3 miliona akcija, s tim što Grad Beograd, kao kontrolni akcionar, ima oko 99,5 odsto osnovnog kapitala, PKB oko 0,224 odsto, a svi ostali akcionari oko 0,227 procenata akcija. Grad Beograd bi trebalo da otkupi ukupno 14.497 akcija.

Usvojeno je i rešenje o davanju punomoćja kojim se Katica Radosavljević, istraživač saradnik na Ekonomskom fakultetu, ovlašćuje da u ime grada kao većinskog vlasnika kapitala PKB-a glasa i učestvuju u radu Skupštine akcionara ove korporacije u 2014. i 2015. godini. Rešenjem je predviđeno da punomoćnik grada s pravom da glasa učestvuje u radu i raspravi o pitanjima na dnevnom redu sednica, podnosi predloge i postavlja pitanja.

Odbornici Skupštine grada danas su usvojili i rešenje o davanju saglasnosti na pokretanje postupka sprovođenja statusne promene pripajanja Privrednog društva „Jezero” Javnom preduzeću „Ada Ciganlija”. Usvojena su i rešenja o davanju saglasnosti na rebalanse programa poslovanja za 2014. godinu za preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, „Gradska čistoća”, „Javno osvetljenje”, „Sava centar” i „Hipodrom Beograd”. Usvojene su i izmene odluke o promeni osnivačkog akta JKP „Beograd-put”, kao i rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradskog zavoda za veštačenja i rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Veterinarske ustanove „Veterina Beograd”.

Skupština grada Beograda odredila je svoje predstavnike u Skupštini Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije, kao i u skupštinama privrednih društava „Zoološki vrt” i „Veletržnice Beograd”.

 

Novom odlukom cena karte za one koji se švercuju dve hiljade, a kazna šest hiljada dinara

Izmene i dopune Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada, koje je danas usvojila Skupština grada Beograda, donete su zbog usklađivanja sa novim zakonom o prekršajima, kao i zbog usklađivanja sa Zakonom o komunalnoj policiji.

Prema rečima Jasmine Milošević, članice Gradskog veća, ovom odlukom putnicima koji se u vozilu zateknu bez važeće i ispravne vozne karte prvo se nudi mogućnost kupovine posebne karte kako bi nastavili započetu vožnju. Kupovinom ove karte, čija cena je 2.000 dinara, putnik stiče pravo da nastavi vožnju u dnevnom saobraćaju u danu u kome je karta izdata, osim u posebnom prevozu minibus vozilima.

Podaci o putniku koji ne kupi posebnu kartu upisuju se u službenu evidenciju i stavljaju na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga. U slučaju da je prisutan komunalni policajac, on će takvom putniku izdati prekršajni nalog. Novčanom kaznom od 6.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje na zahtev ovlašćenog lica odbija da pokaže svoju voznu ispravu ili se vozi bez važeće ili ispravne karte. Onome ko bude platio kaznu u roku od sedam dana, iznos će biti smanjen na 3.000 dinara. Kontrolor se u vozilima javnog gradskog prevoza predstavlja legitimacijom, a u kontroli može da zatraži pomoć policijske uprave odnosno komunalne policije.

Dopunjenom odlukom o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata predviđeno je da se postavljanje pokretnih objekata na javnim površinama „Beogradske tvrđave” i „Ade Ciganlije” obavlja u skladu sa aktima ovih javnih preduzeća. Prema rečima Dragomira Petronijevića, člana Gradskog veća, cilj ove odluke jeste da ova dva preduzeća počnu da zarađuju novac i da više ne budu gubitaši.

– Preduzeća su zatečena u minusu, sada su u plusu i skinuće se sa budžeta. Žrtava ove godine na Adi Ciganliji nije bilo, a postavljeni pontonski mostovi uticali su na veću bezbednost. Na Beogradskoj tvrđavi napraviće se red, a novi projekti omogućavaju da se turisti duže zadržavaju na njoj, što svakako donosi više novca. Krajnji cilj jeste da preduzeća ne budu više gubitaši – istakao je Petronijević.

Izmene i dopune Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2014. godinu inicirane su zaključkom gradonačelnika Beograda kojim se prihvata incijativa privrednog društva „Beograd na vodi”. Njome se predviđa da Grad Beograd preko Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda pristupi raseljavanju objekata u okviru prve faze izgradnje „Beograda na vodi”. Ovaj je program izmenjen u delu rešavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Izvor:studioB

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR