Istorija Grocke

0
NextWEB hosting

ovde Vam predstavljamo istoriju gročanske opštine.

u materijalu koji će Vam biti prikazan, korišćeni su sledeći izvori podataka:

– Tihomir Đorđević, Iz Srbije Kneza Miloša, Beograd 1924, stanovništvo – naselja, Beograd 1922
– Vuk Stefanović Karadžić, sakupljeni istorijski i etnografski spisi, knjiga II, građa za istoriju, 1898
– Milan Đ. Milićević, Pomenik znamenitih ljudi, Beograd 1888
– N. Radojević, Geografsko znanje o Srbiji, Beograd 1962
– V. Stojančević, Obaveštajna služba u Karađorđevoj i Miloševoj Srbiji, istorijska građa III, Beograd 1969
– Ružica Guzina, Opština u Srbiji, Beograd 1962.
– Ružica Guzina, Kneževina i postanak srpske buržoaske države, Beograd 1956.
– Arhivska građa za naselja u Srbiji za vreme vlade Kneza Miloša, sakupio Tihomir R. Đorđević, srpski etnografski zbornik, Beograd 1926.
– Milan Đ. Milićević, Kneževina Srbija, Beograd 1876.
– Joakim Vujić, Putešestvija po Srbiji I i II, beograd 1901, 1902.
– Đorđe Magarašević, Putovanja po Srbiji
– Oto Dubisav Pirh, Putovanja po Srbiji, 1829, Beograd 1903.
– Sigfrid kaper, Po našem podunavlju, Beograd 1935.
– Rista Nikolić, Okolina Beograda, naselja, Beograd 1903.
– Milisav Letovac, Preobražavanje naselja i privrede u okolini Beograda, Zbornik radova etnografskog instituta SANU knjiga 4. Beograd 1962
– S. Popović, Putovanja po novoj Srbiji, Beograd 1950
– Hazim Šabanović, Turski izvori podataka za istoriju Beograda, Beograd 1955
– Evlija čelebija, Putopis, Sarajevo 1954
– Rista Nikolić,  Beogradska okolina, naselja Beograd 1903
– Daničić, Riječnik iz književnih starina srpskih
– LJ. Stojanović, Stari srpski zapisi i napisi
– Rade Vuković, Narodni učiteljski pokret između dva rata
– Kosta Jovanović, Rečnik sviju varoši, varošica, sela i zaselak u Srbiji, Beograd 1892
– Moma Marković, Borba u Srbiji 1941-1943, Beograd 1952.
– Stojan Novaković, Ustanak na dahije, Beograd 1904
– Draga i Milutin Garašanin, Arheološka nalazišta u Srbiji, Beograd 1950.
– G. Marjanović-Vujović, Dubočaj, Rimska grobnica u Grockoj, Arheološki pregled 10
– M. Valtrović, M. Vasić, Rimska grobnica u selu Brestoviku, Starinar I, 1906
– D. Stričević, Brestovik, rimska grobnica, starinar VII-VIII, 1958.
– Dušan Popović, Srbija i Beograd, Beograd 1950.
– Ljubomir Kovačević, Istorija srpskog naroda
– Lazar Arsenijević Batalaka, Istorija srpskog ustanka, Beograd 1892.
– S. Lovčević, Pisma Ilije Garašanina Jovanu Marinoviću, Beograd 1931.
– Dr. Vukašin i Nikola Petrović, Građa za istoriju kraljevine Srbije, vreme prve vladavine Miloša Obrenovića, Beograd I, II, 1882, 1884
– Tihomir Đorđević, Arhivska građa za naselja u Srbiji, Beograd 1926.
– Vladimir Stojančević, Izdanje građe o Beogradu i njegovoj okolini, Beograd 1961
– J. Prodanović, Istorija političkih stranaka i struja u Srbiji
– Ratna prošlost Beograda, Beograd 1954.
– L. Ranke, Srbija i Turska u XIX veku, Beograd 1892.
– Vladimir Stijančević, Miloš Obrenović i njegova dela, Beograd 1966
– D.Stranjaković, Vlada ustavobranitelja, Beograd 1932, Vičićeva buna 1842, Beograd, 1936
– Ž.Živanović, Politička istorija Srbije XIX beka I-IV, Beograd 1920-25
– Oslobođenje gradova u Srbiji, 1862-1867, Beograd 1970
– R.T. Nikolić, Okolina Beograda
– M.Drobnjaković, Smederevsko podunavlje i Jasenica
– V.Đurić, Promene u naseljima u FNRJ
– Drag.M.Pavlović, Srbija za vreme poslednjeg Austro-Ugarskog rata
– Ružica Gurina, Kneževina i nastanak Srpske buržoaske države
– Miroslav R. Đorđević, Pitanje samouprave Srbije 1791-1830
– Dušan Pantelić, Beogradski pašaluk 1794-1804
– Matija Nenadović, Memoari, priredio Ljubomir Kovačević, Beograd, 1893
– Pričara Petra Jokića, Spomenik SKA, Beograd, 1891
– Miroslav Đorđević, Politička istorija Srbije, XIX i XX veka, Beograd 1956
– Vuk.St.Karadžić, Geografičesko-statističko opisanije Srbije
– Andra Gavrilović, narodne škole u Srbiji 1803-1815, skice za istoriju, Beograd, 1903
– Pavle Joanović, Istorija najvažnijih događaja u Srbiji 1459-1813, Novi Sad 1847
– Mih. Gavrilović, Miloš Obrenović, Beograd 1908
– Vladimir Stojančević, Politički uzroci promenama stanovništva beograda i okoline, Godišnjak XX, Beograd 1973
– Vladimir Stojančević, Stanovništvo Srbije, Istorijski glasnik 3-4, Beograd 1955
– Vladimir Stojančević, Tursko stanovništvo u Srbiji, Zbornik za društvene nauke Matice srbije 13-14, Novi Sad 1956
– Relja Novaković, O suvozemnim putevima, III, Zbornik muzeja Prvog Srpskog ustanka III-IV, Beograd 1965
– Nikola Radojčić, Geografsko znanje o Srbiji XIX veka, Beograd, 1927
– Dušan J. Popović, Beleške o Srbiji u XVI veku
– Branislav Đorđer, O knezovima pod Turskom upravom, Istorijski časopis SAN, 1949, 132-166
– Kosta Jovanović, Rečnik sviju varoši i varošica, sela i zaselaka u Srbiji, Beograd, 1872
– Dr Branko Peruničić, Beogradski sud 1819-1839, Beograd, 1964
– Prilozi statističkom izučavanju Prvog Srpskog ustanka (1794-1813), Imenik mesta Karađorđeve Srbije, (1804-1813)
– D.Ruvarac, Mitropolija Beogradska 1735
– Jovan Žnjović, Geologija Srbije
– Milenko Topalović, Hronologija radničkog pokreta Srbije
– Kosta Protić, Odlomci iz istorije Beograda, 1689 – 1717
– Janićije Đurić, Kopija istorije serbske, Beograd 1954
– Pričanje savremenika o prvom srpskom ustanku, Beograd 1954
– Toša Radivojević, Naselja srpskih zemalja, Beograd 1911
– Spomenica pravoslavnih sveštenika, Beograd 1961.
– Aleksa Ivić, Po Srbijikneza Miloša, Spomenik SAN LXXIV knjiga 57. Beograd 1933
– Konstantin Jireček, Zbornik, Beograd 1959
– Hazim Šabanović, O organizaciji turske uprave u Srbiji
– Mita Petrović, Finansije i ustanove oslobođene Srbije do 1842, Beograd 1901
– Miteser, Dnevnik, Spomenik SK akademije LXXIV
– Kika Damnjanović Marković, Ja i moji ratni drugovi, Beograd 1978
– Srbija u narodnooslobodilačkoj borbi, Centralna Srbija
– Vita Cvetković, Izveštaj piše ko preživi, Velika Plana 1975.
– Petar Višnjić, Operacije za oslobođenje Srbije 1944, Beograd 1972.
– Svetomir Kostadinović Stanko, Nadomak Beograda,
– Marjanović Jovan, Beograd, i Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji
– Hronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941 – 1945, Vojnoistorijski institut, Beograd 1964
– Srećko Milošević, Prijepoljska bitka, Beograd 1964
– Dragoslav dimitrijević Beli, Kosmaj u NOB, Beograd 1972.
– Ustanak naroda Jugoslavije,1941. zbornik I-V, vojno delo, Beograd 1964
– Rodoljub Čolaković, Zapisi iz narodnooslobodilačkog rata, Beograd 1956.
– Toma Rasulić, Hronika Zvezdare, Beograd 1971.
– Jovo Vukotić, Druga proleterska divizija, Beograd 1972
– Toma Rasulić, Gročanska hronika, odakle je i preuzet sav materijal, Beograd,1988.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

9 + two =