Počelo potpisivanje ugovora za finansiranje dela školarina za najsiromašnije studente

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

bg_grbU Sekretarijatu za obrazovanje grada počelo je potpisivanje ugovora za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja dela školarine za nastavnu 2010/11. godinu za socijalno-materijalno najugroženije studente Univerziteta u Beogradu,  Univerziteta umetnosti u Beogradu i visokih strukovnih škola sa teritorije  grada Beograda. Na konačnoj rang-listi našlo se 530 studenata koji su ispunili sve formalno-pravne uslove i ostvarili pravo na jednokratnu pomoć, saopšteno je iz Sekretarijata za obrazovanje.

Veliki posao pripreme i overe ukupno 3.180 primeraka ugovora je u proteklom periodu uspešno završeno, pa je potpisivanje počelo 26. septembra i trajaće do 28. septembra, od 9 do 16 časova. Po potpisivanju ugovora studentima će na njihove tekuće račune biti isplaćena sredstva na ime jednokratne pomoći za finansiranje školarine za nastavnu 2010/11. godinu. 

Na zahtev studenata Univerziteta u Beogradu, a kako bi se okončali protesti koje su organizovani po završetku ispitnih rokova i tokom upisa školske godine 2010/2011. godine, a u svrhu oslobađanja od plaćanja školarina za one koji su ostvarili potreban broj bodova, grad Beograd je raspisao konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog  dela školarine za nastavnu 2010/2011. godinu za 1.000 socijalno-materijalno najugroženijih studenata Univerziteta u Beogradu,  Univerziteta umetnosti u Beogradu i visokih strukovnih škola sa teritorije  grada Beograda. 

Studenti koji su ostvarili pravo na finansiranje osvojili su od 48 do 59 ESPB bodova u školskoj 2009/10. godini, a u odnosu na broj ostvarenih bodova kreće se i raspon sredstava koje obezbeđuje grad Beograd za jedan deo, odnosno fakultet ili visoka strukovna škola koju student pohađa za iznos kojim su svi univerziteti morali da učestvuju.

 

 

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

Uključena je moderacija komentara. Vašem komentaru može biti potrebno određeno vreme da se pojavi.