Jedno besplatno čišćenje septičkih jama godišnje

0
NextWEB hosting

Kako se bliže jesen i kišni period, usled čega se septičke jame brže pune, iz JKP „Gradska čistoća” podsećaju sugrađane koji otpadne vode odlažu na takav način, da tokom godine imaju pravo na jedno besplatno pražnjenje jame.

Pravo na ovu uslugu sugrađani mogu ostvariti pozivom na broj 2768-853. Informacije o čišćenju mogu se naći i na sajtu www.gradskacistoca.rs., ali i dobiti pozivom na broj 3314 000 Info centra JKP „Gradska čistoća”.

Sugrađani koji se prijave, evidentiraju se u bazu podataka, a nekoliko dana pre izlaska ekipa na teren biće obavešteni o tačnom vremenu dolaska.

Domaćinstva do kojih još nije stigla kanalizaciona merža otpade vode uglavnom odlažu u septičke jame standardnih zapremina, koje iznose do pet kubnih metara. Zato besplatna usluga JKP „Gradska čistoća” podrazumeva pražnjenje i odvoženje otpadnih voda iz septičkih jama standardnih zapremina. Samo u prvih osam meseci 2012. godine, „Čistoća” je ispraznila oko 3.000 jama u okviru te besplatne akcije.

Priključivanje svih domaćinstava na gradsku kanalizacionu mrežu jedan je od prioriteta gradske uprave, ali kako taj posao ne može da se obavi u kratkom vremenskom peridu, JKP „Gradska čistoća” je u martu 2010. godine započela, pored osnovnog, i program besplatnog čišćenja septičkih jama jednom godišnje.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

4 + 12 =