Projekat pomoći u gradjevinskom materijalu za izbeglice

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

Komesarijat za izbeglice i migracije Povereništvo Grocka u saradnji sa Danskim savezom za izbeglice Serbia (DRC), kao partnerom Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih Nacija (UNHCR), započinju Projekat pomoći u gradjevinskom materijalu za najugroženije kategorije interno raseljenih lica koja žive na teritoriji GRADSKE OPŠTINE GROCKA.

Svrha Projekta je poboljšanje životnih uslova do nivoa zadovoljenja osnovnih potreba.

Na raspolaganju je ograničen broj paketa pomoći.

Prikupljanje zahteva za dodelu pomoći obaviće se u periodu od 13. maja do 03. juna 2013.

Formulari se mogu preuzeti od 13.maja 2013. u kancelariji povereništva za Izbeglice, Grocka, ul. Bulevar oslobodjenja 39 , a popunjeni zahtevi sa kompletnom pratećom dokumentacijom predaju se na istom mestu, zaključno sa 03.junom 2013.

oglas izbeglice

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

Uključena je moderacija komentara. Vašem komentaru može biti potrebno određeno vreme da se pojavi.