Konferencija za štampu: Vlada razuma

0
534
NextWEB hosting
NextWEB hosting

Sinoć je u prostorijama MO SPS Kaluđerica (!?) održana prva konferencija za novinare Vlade razuma.

Konferenciju je otvorio Predrag Stojanović Pile koji je predstavio ovu neformalnu organizaciju koju čine uglavnom članovi SPS, ali ima i članova drugih stranaka, kao i nestranačkih ličnosti.

Razlog nastanka ove virtuelne organizacije su pre svega nemogućnost delovanja u okviru SPS i nerazumevanje od strane lokalnog partijskog rukovodstva. Iako su ideološki levičari i članovi SPS, ova grupa će probati da deluje neformalno, neće osnivati udruženje, već će se okupljati, praviti projekte i predlagati im ostalim političkim činiocima i nevladinim organizacijama.

Program i problemi opštine koji su navedeni na konferenciji su inače dobro poznati stanovnicima opštine deponija u Vinči, institut u Vinči, ekološki problemi pre svega Bolečica, PKB, turizam kao potencijal razvoja opštine. Ono što ih izdvaja od ostalih biće način rada koji će biti virtuelan, a rezultati će biti stvarni.

Zanimljivo je da su ovoj konferenciji prisustvovali svi značajni lokalni mediji sa teritorije opštine Grocka, ali i predstavnici udruženja „Zavičaj“ i udruženja „Sojenice na Dunavu“.

Ovaj događaj je pobudio dosta interesovanja u lokalnim strankama, pre svega u SPS.

SAOPŠTENJE VLADE RAZUMA

Vlada Razuma je virtualna realnost , magistrala umova , projekcija nadanja i zaklon za dobre ideje !
Istisnuta visoko u jednom momentu , voljom članova MO SPS-a Kaluđerica , iz tesnaca delovanja u OO SPS-a Grocka !
Ta visina , pomogla nam je da danje vidimo , probleme konstruktivnije sagledamo i rešenja bolje planiramo !
Prvo su naši drugovi iz pojedinih MO partije , prepoznali naš način rada , kao sebi prihvatljiv i udružili svoje mozgove na virtualnom nivou u zajedničku misiju .
Tu su sa nama u VR , članovi nekih drugih partija i udruženja !
Imamo aktiviste koji nikada nisu bili članovi niti jedne političke opcije !
Sve ovo navodimo dabi vas upoznali sa VR , nikako da bi naglašavali strukturu VR .
To nama uopšte nije bitno !
A za one kojima je bitno , možemo reći da je struktura vrlo jednostavna !
VR je virtualni skup umova nezavisnih pojedinaca !
Bitno je jedino , da zajedničke ideje koje promovišemo , budu prihvaćene i realizovane !
Ali to nikako ne znači , da aktivisti VR , koji su članovi moje partije ili bilo koje druge političke opcije , trebaju ili da formulišem jasnije , moraju da se odreknu politike koje promovišu njihove organizacije !

VR deluje na imaginarnoj projektovanoj realnosti , sa jasno postavljenom matricom !
Kao što znamo tokom političkog marketinga vezanog za vreme kada se odvijaju izbori , neke teme su univerzalne , paralelno i skoro na istovetan način , prepoznaju se trenutni problemi u društvu , a ponuđena rešenja se razlikuju samo po veštini govornika .
Upravo sve ovo ynapred navedeno , je prvi kohezivni faktor u VR , koji nam sam nameće teme , prezentuje probleme i nudi moguća rešenja !
Daje VR legitimitet u delovanju a legalitet je u svakom pojedincu , aktivisti ponaosob , i on ga može crpeti bilo iz organizacije kojoj pripada ili ulažući svoj lični integritet ! Da damo primer ! Ja lično crpim svoj legalitet iz SPS-a , jer sam sa mojim drugovima iz MO SPS-a i oformio ovu virtualnu tvorevinu !
Tražili smo u datom momentu prostor za bilo kakvo delovanje , jer nam trenutna situacija u partiji nije davala nikakvu šansu ! Bili smo blokirani zbog oduzimanja centralnih partijskih prostorija u Grockoj , našega odnosa prema koalicionom partneru , odnosa opštinskih vlasti prema našim visokim fukcionerima , zbog njihovih ličnih nerašćišćenih računa , i jednogodišnje blokade od strane predsednika opštinskog odbora SPS-a !
Eto u takvim uslovima je nastala ideja o formiranju Vlade Razuma . Prva ideja je bila da se oformi Vlada u senci !
Međutim , pošto smo mi želeli upravo da izađemo iz senke nekopetentnih i onih koje je vreme prevazišlo , došlo se do Vlade Razuma !
Ja lično i moji drugovi iz partije koji su aktivisti VR , ponosni smo što smo članovi SPS-a , to svi znaju i nikada to nisamo krili čak i u najtežim vremenima za našu partiju ! Bili smo i ostali nepokolebljivi vojnici partije i na nas se uvek ozbiljno računalo !
Trudili samo se da niti jednim gestom ne dozvolimo da se partija nas stidi !
Takođe smo se trudili da gradimo uzajamno poštovanje sa drugim političkim opcijama i političkim subjektima i u tome smo imali vidljivog uspeha !
Sve ovo rečeno , bi trebalo da važi i za aktiviste koji su iz drugih partija i udruženja , ali to oni sami moraju da kažu ! Moramo napomenuti da je u svim zvaničnim kontaktima , a naši kontakti su svi zvanični i ispraćeni medijski , naglašavana partijska pripadnost svih prisutnih !
Iz toga se može zaključiti , da smo svi radili u svoje lično ime i u ime svojih partija i organizacija !
Logično je da zbog toga niko od nas u VR , ne bi trebalo da ima problema !
Dali je to zaista tako ! Nažalost nije ! Ko pravi problem ?
Kome smeta VR ? Zvanično nikome !
Niko se još nije zvanično oglasio protiv VR !
Ali kako vreme prolazi , VR je sve više prepoznatljiva i sve uticajnija !
Procentualno mereno , i nemamo neki trenutni rejting !
Ali način i širina delovanja VR , su zabrinuli neke u našoj opštini !
Tako da nam pasiviziraju pojedine aktiviste , šalju svoje ljude na naša okupljanja da ih izveštavaju , a onda se time hvale ( kao znaju sve o nama ) , a mi o svakom skupu javno dajemo izveštaj i navodimo sve priisutne ! Nama u VR javnost rada predstavlja veliku motivacuju , nemamo šta da krijemo , ali imamo šta da pokažemo !
VR je virtualna organizacija koja promoviše dobre ideje , spaja ljude , partije i organizacije i motiviše , reformiše i emancipuje društvenu zajednicu u kojoj živi !
Upravo su to činjenice zbog kojih nas niko javno me kritikuje , ali skriveno radi protiv nas ! Pa ko su ti ljudi !
Možemo vam reći da su to oni koji celoga svoga života , iako su od društvene zajednice bili privilegovani da rešavaju probleme , rešavali izgleda samo svoje lične !
Pa pošto su dozvolili da propadne ono što ih je hranilo , tj sekli su granu na kojoj sede ( vrlo pametno od njih ,priznaćete ) , ostalo je vrlo malo resursa za razvoj !
A njihovi prohtevi , nisu baš mali !
Pa ako nešto počne da se radi i gradi to košta , pa od čega će oni da žive !

Pa kako će jedan projekat da se radi desetak godina , ili da se jedno te isto radi u svakom mandatu a da se nikada ne završi !
Kažu , ne može čovek da živi samo od plate , zamislite nihovu mudrost !
Pa od čega onda da se živi pitam ja vas ?
Nego da se vratim na temu naše koferencije !
VR smatra da vremena za gubljenje više nema ! Moramo da počnemo da radimo konkretne stvari u realnom vremenu !
VR sa svim svojim kapacitetima , na imaginarnom nivou grupne mudrosti upravo samo to i radi ! Kakav parodoks !
Mi koji koji delujemo virtualno smo za realizaciju konkretnih materijalne stvari !
Ali zar ideja nije virtualna stvar !
Od nje sve počinje i zbog nje se sve i događa !
VR je ta koja pali ovu inicijalnu kapislu imaginacije !
Niko nema pravo da članovima u VR , traži da ne poštujemo maše prioritete !
Prvo porodica , država pa partija !
Upravo među ovim prioritetima , između porodice i partije je polje delovanja VR !
Državna politika zbog trenutne velike globalne krize , nerazvijene i nedefinisane strukture na lokalnim opštinskim nivoima , zbog nesavršenosti izbornih zakona i krize kadrova zbog negativne selekcije , sama je svojim lošim radom napravila mesta za delovanje alternativnih grupacija !
Jedna od tih organizacija je i VR !
Ali je ona za razliku od svih , jedina imaginarna i virtualna ! VR nema nameru da bude pandam lokalnoj vlasti , niti da se meša u rad iste !
VR , svojim aktivnostima hoće da je unapredi rad lokalnih vlast ! To će raditi ma ko bio na vlasti , dokle god bude postojala .
VR nema političke ambicije !
Nikada se neće registrovati ni u kakvoj formi !
VR nikada neće ići na izbore , niti samostalno niti u koaliciji ! Pa šta onda želi VR !
VR hoće , može i zna da promoviše ideje , projekte i ljude kao i da u ovim teškim i turobnim vremenima afirmiše optimizam , veru i nadu u bolje sutra !

VR nema nameru ni pretenzije da prisvaja samo za sebe ideje i rešenja koje zastupa , niti da je univerzalni pristup nešto novo i efikasno u dosadašnjoj praksi delovanja organizacija bilo kojeg tipa !
Proći će još neko vreme , vode će dosta da proteče ali su mnogi već u ovome trenutku shvatiti , da VR već sada plovi nošena talasima prosperiteta našega čarobnoga Dunava kroz našu opštinu Grocka , željna uspeha i napredka za sve nas zajedno .
VR virtuelna ! VR je imaginarna ! VR je kontroverzna !
Ona je projekcija naših misli i osećanja , neostvarenih želja i planova , i potisnutih abicija !
Neće da đuti , niti da se ljuti . VR hoće da radi !

VR sačinjavaju aktivisti koji dobrovoljno bez ikakvog nagovara , pritiska , ili nuđenja bilo čega osim rada u virtualnoj stvarnosti VR , sami usvajaju obrasce ponašanja i delovanja .Ostavljeno je na savesti svakome aktivisti , da sam prema svojoj savesti , želji i onome što je prepoznao kao usvojeni obrazac ponašanja kroz delovanje u VR , sam modelira svoje mesto u VR !
Treba naglasiti da je VR , skup aktivista koji deluju samostalno , unoseći u virtualni rad svoje lične stavove , iskustva i zapažanja kao i lične potencijale !
To su hrabri pojedinci , koji se ne libe da stvari nazovu svojim pravim imenom , da definišu uzroke i ponude rešenja !
Ne upadaju u zamku kolektivne lidosti i histerije , trenutnoga pomodarstva ili vazalnog odnosa prema bilo kome !
Imaju jasno izražene prioritete u svome delovanju !
Kao što je već rečeno , porodica je na prvom mestu , potom naša majka Srbija , pa partije , organizacije i udruženja kojima pripadaju aktivist VR !
Ovo je drugi kohezivni faktor u VR !
Kako su aktivisti VR samo ljudi sa vrlinama i manama , postavlja se pitanje ko kontroliše i usmerava rad ove virtualne organizacije !
Odgovor je vrlo jednostavan !
Virtualni rad u VR nije podložan bilo čijem uticaju , bilo da je to pojedinac ili grupacija !
Tri su moguća načina delovanja svakoga aktiviste u VR !
Treći stepen je opšti i raspravnja seo svemu bez ograničenja !
Drugi stepen je rad na konkretnoj ideji !
I prvi stepen je najvažniji i na njemu se donose konkretni zaključci !
Aktivista VR nikada ne može biti isključen , jer VR deluje u imaginarnoj ravni grupne mudrosti i svako nam je dobro došao !
Nikada de neće desiti da aktivista VR bude sankcionisan zbog svog autentičnog stava i zalaganja u doslednoj odbrani svoga mišljenja , zato što je baš to treći i najvažniji kohezivni faktor u delovanja VR !

Na kraju bih govorio filozofsko-funkcionalnoj strani delovanja VR koja se oslanja na teoriju Džejmsa Surovijetskog .
Filozofija delovanja VR , vezuje se na kolektivnu inteligenciju , koja utiče na sve aspekte društvenog života !

Odluke koje kolektivna inteligencija donosi , oslanjajući se na agregaciju informacija u grupama po pravilu je bolja nego kada je donisi ma koji pojedinac ili ekspert ! Dezorganizovano (nevođeno) odlučivanje , je srž filozofije delovanja VR !
Temelji tog sistema su :
1 *Kognicija , pretstavlja moć saznanja , opažanja , prepoznavanja , predstavljanja,prosuđivanja i zaključivanja.
2 *Koordinacija , predstavlja međusobno razumevanje u okviru jedne grupe , i omogućava izuzetno tačne procene ponašanja članova !
3 * Kooperacija ,
Moguće je formirati grupe poverenja bez uticaja nekoga centralnog sistema , koji bi kontrolisao njihovo ponašanje i uticao na njihovu lojalnost !

VR funkcioniše na sledećim unutrašnjim , pravilima u svetu imaginarne kolektivne mudrosti !

* Ravnopravnost mišljenja
* Lična i autentična informacija
* Lična nezavisnost i inegritet
*Da mišnjenje pojedinca ne zavisi od informacione kaskade
* Agregacija nagomilavanje , zbijanje , pridruživanje , primanje nekog u grupu .
*Mehanizam koji lični stav pretvara u kolektivnu odluku ,
je najvažniji i ujedno i najefikasniji mehanizam y VR !

PR VR Predrag Stojanović Pile

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR