Da dobije prvu apoteku Beograd je morao da sačeka dozvolu sultana i dolazak jednog vizionara

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

Prvi srpski apotekar, Mateji Ivanoviću misteriozna je ličnost o kojoj se skoro ništa sa sigurnošću ne zna. Nije sačuvana nijedna njegova fotografija, a ne zna se ni gde je sahranjen. Ipak, ono što je neosporno je da je ovaj čovek zaslužan za otvaranje prve zdravstvene ustanove u Srbiji – apoteke „Braća Ivanović”.

Da dobije prvu apoteku Beograd je morao da sačeka dozvolu sultana iz Istambula jer je Srbija u to vreme još uvek bila u vazalnom odnosu.

To se dogodilo 1830. godine kada je Hatišerifom Srbima dozvoljeno da otvaraju zdravstvene ustanove – bolnice i apoteke.

Molbu za otvaranje prve apoteke knezu Milošu je uputio Mateja Ivanović, farmaceut iz Zemuna. Knez je beogradskom načelniku Petru Lazareviću odmah naložio da od vezira zatraži dozvolu za otvaranje apoteke.

Dozvola je dobijena 30. aprila 1830. godine, pa se taj dan može smatrati danom osnivanja prve srpske apoteke, ali i danom kada je otvorena prva zdravstvena ustanova u Srbiji.

Apoteka Mateja Ivanovića se nalazila s gornje strane legendarne kafane „Kod znaka pitanja”,preko puta Saborne crkve.

Prvih godina posao baš i nije cvetao jer je narod više verovao narodnim lekarima i travarimanego medicine koja je tek bila u povoju.

Knez Miloš je 1837. pokušao da zaustavi ovu praksu zabranivši prodaju „otrova” po dućanima i kućama. Samo je diplomiranim lekarima bilo dozvoljeno da izdaju recepte za lekove koji bi se podizali u apotekama.

O prvom srpskom apotekaru, Mateji Ivanoviću danas se malo zna. Nije sačuvana nijedna njegova fotografija, a ne zna se ni gde je sahranjen.

I Matejin mlađi brat Aleksandar je bio farmaceut. Apoteka se od 1840. godine zvala „Apoteka braće Ivanović”. Godine 1870. oni su apoteku prodali farmaceutu Jovanu Dilberu iz Smedereva.

Danas je apoteka „Mr. ph Matej Ivanović” u sastavu Apotekarske ustanove Beograd, a od 1964. godine nalazi se na poznatoj adresi u Knez Mihailovoj 27.

Kuća u Ulici kralja Petra broj osam, poznata kao Ičkova kuća, srušena je 1938. godine. Na zgradi koja je umesto nje podignuta Farmaceutsko društvo Srbije je 1955. podiglo spomen-ploču prvoj srpskoj apoteci.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

Uključena je moderacija komentara. Vašem komentaru može biti potrebno određeno vreme da se pojavi.