Sam svoj saobraćajac

0
NextWEB hosting

Ukoliko smatrate da niste krivi zbog prekršaja za koji vam saobraćajac piše prijavu, umesto rasprave s policijom bolje vam je da na licu mesta prikupite sve moguće dokaze koji bi na sudu mogli da idu vama u prilog. Policijski zapisnik je samo jedan od dokaza koji će sud razmatrati.

Od skoro 330.000 hiljada prekršajnih prijava u Srbiji čak 62 odsto ili 200.000 odnosi se na prekršaje u saobraćaju. Vozači uhvaćeni u prekršaju najradije bi izbegli odlazak kod sudije za prekršaje. I oni koji znaju da su krivi i oni koji smatraju da su greškom okrivljeni, uglavnom smatraju da im ne ginu visoka novčana kazna i kazneni poeni. Ipak, to nije uvek pravilo.

Ukoliko smatrate da niste krivi zbog prekršaja za koji vam saobraćajac piše prijavu, umesto rasprave s policijom bolje vam je da na licu mesta prikupite sve moguće dokaze koji bi na sudu mogli da idu vama u prilog.

Na primer, da zapišete ime i broj telefona svedoka ili fotografišete mesto gde ste zaustavljeni. Policijski zapisnikje samo jedan od dokaza koji će sud razmatrati.

“Ako građanin smatra da je nevin, na raspolaganju mu stoje mnoga sredstva, kao što su svedoci, materijalni dokazi, može da angažuje branioca zbog stručne pomoći, a sud će odlučiti da li je neko napravio prekršaj ili nije”, rekao je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

“Insistira se da se podjednako vrednuju dokazi koji terete nekog, kao i oni koji mu idu u prilog. Okrivljeni je u mogućnosti da sudu prezentuje sve dokaze koji mu idu u prilog”, rekao je Zoran Pašalić, vršilac funkcije predsednika Višeg prekršajnog suda.

Važan je svaki detalj, pa ponekad i ono što saobraćajac napiše u zapisniku, može ići u prilog okrivljenom.

“Ukoliko se načini nekakva formalna greška, koja se nalazi u zapisniku sačinjenom od strane MUP-a, na primer, ukoliko piše u naseljenom mestu, a ne u naselju, takva prijava ne odgovara zakonskim proipisima i može biti oborena”, kaže Milan Božović sa Saobraćajnog fakulteta Beograda.

Ipak, nisu retki ni oni koji bi da odlažu pojavljivanje pred sudijom za prekršaje, dok im slučaj ne zastari. Međutim, pokušaji opstruiranja sudskog postupka neodazivanjem na svedočenje po novom zakonu mogu skupo da koštaju i svedoke odbrane i svedoke optužbe.

“Sudiji ostaje mogućnost da ako proceni da se svedok ne odaziva, a nema opravdanje, da ga kazni visokom kaznom i do 50.000 dinara“, rekao je Zoran Pašalić, vršilac funkcije predsednika Višeg prekršajnog suda.

Ukoliko sud oceni da ste krivi za prekršaj, ostaje vam nada da ćete umesto novčane dobiti alternativnu kaznu, društveno-koristan rad.

Kazna se služi u javnim preduzećima koje imaju ugovor sa upravom za izvršenje sankcija MUP-a Srbije, a to su bolnice, rehabilitacione ustanove ili građevinska preduzeća.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

15 + seventeen =