Vrčin: Novogodišnji koncert OŠ Sveti Sava

0
NextWEB hosting

U utorak 24. decem­bra 2013. g. u svečanoj sali OŠ Sveti Sava u Vrčinu sa početkom u 18 časova održaće se novogodišnji koncert u organizaciji ove škole.

Nastu­paju:

Hor OŠ „Sveti Sava“
pod umet­nič­kim ruko­vod­stvom

pro­fe­sorke muzičke kulture Mile Đačić;

Solisti:
Tihomir Đorđević i Marija Pavlo­vić;

Voka­lna grupa:
Mir­jana Đorđević, Lidija Boži­no­vić, Teona Laza­re­vić,

Ana­sta­sija Kan­grga – Miku­lić, Nata­lija Farkaš,

Nevena Teofilović i Vasi­lija Bugar­ski;

voka­lni pedagog-profesorka muzičke kulture Mila Đačić;

Učenici Osnovne muzičke škole:

Kla­vir
Vasi­lija Bugar­ski, V razred OMŠ;

Joko Bugar­ski, V razred OMŠ;

Nata­lija Farkaš, IV razred OMŠ;

Vanja Teofilović, III razred OMŠ;

klasa prof. Kata­rina Farkaš;

Gitara
Milica Jeremić, II razred OMŠ;

Jovana Jeremić, II razred OMŠ;

Stefan Stekić, II razred OMŠ;

Sofija Farkaš, III razred OMŠ;

Marija Pavlo­vić, IV razred OMŠ;

Đorđe Bajić, V razred OMŠ;

klasa prof.Tijana Pan­za­lo­vić;

Vio­lina
Nata­lija Farkaš, IV razred OMŠ;

Hor OMŠ
pri­prema pro­fe­sor solfeđa Bra­ni­slava Trijić;

Solista
Milica Đorđević, II razred OMŠ;

Pro­gram:

1. Hor OŠ „Sveti Sava“- M. Galje­vić: „Niko na svetu nije isti“;

2. Voka­lna grupa – „Zasp’o Janko“ i „Sinoć sjala“, tra­di­ci­o­na­lne narodne pesme;

3. Kla­vir­ski duo – Vasi­lija i Joko Bugar­ski: P. I. Čajkovski: „Hor devo­jaka“ iz opere „Evge­nije Onje­gin“;

4. Hor OMŠ – „Mndra mja“, vla­ška narodna pesma;

5. Trio gitara – Milica Jeremić, Jovana Jeremić i Stefan Stekić: „Zvon­čići“, engle­ska tra­di­ci­o­na­lna pesma;

6. Hor OŠ „Sveti Sava“ – L. Vuko­ma­no­vić: „Zve­zda pada­lica“, soli­sti Tihomir Đorđević i Marija Pavlo­vić;

7. Voka­lna grupa – „Ja ura­nih“ i „U selo kavga golema“, tra­di­ci­o­na­lne narodne pesme;

8. Kla­vir­ski duo – Nata­lija Farkaš i Vanja Teofilović: P. I. Čajkovski: „Igra babu­ški“ iz opere „Snežna kra­ljica“;

9. Trio gitara – Sofija Farkaš, Marija Pavlo­vić i Đorđe Bajić: Boke­rini: „Menuet“;

10. „Božić“, tra­di­ci­o­na­lna pesma; soli­sta Milica Đorđević, Nata­lija Farkaš, vio­lina; Vasi­lija Bugar­ski, kla­vir;

11. Hor OMŠ – „Cup song“;

Hor OŠ „Sveti Sava“- H. Vuči­će­vić: „Pri­ja­telj­stvo“;

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

eighteen + 4 =