Bizarna istorija – Dani koji se nikada nisu dogodili

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

Da li znate za bilo koji događaj koji se zbio između 5. i 14. oktobra 1582. godine? Odgovor je sigurno ne jer je reč o danima koji se zapravo nikada nisu dogodili!

Reč je veoma zanimljivom istorijskom fenomenu. Naime, 1582. godine papa Grgur XIII je izdao dekret kojim je uveo reform postojećeg, julijanskog kalendara. Ovaj, novi kalendar je i danas u upotrebi u najvećem broju zemalja i mi ga znamo pod imenom gregorijanski.

Njime je zamenjen do tada važeći kalendar koji je Julije Cezar uveo 46. godine pre nove ere (julijanski kalendar).

Pošto se od uvođenja julijanskog do uvođenja gregorijanskog kalendara pojavila razlika od 11 dana, papa Grgur je jednostavno naredio da se ti „dani viška” izbrišu kao da nikada nisu postojali.

I tako je posle 4. oktobra 1582. godine osvanuo 15. oktobar 1582. godine.

Razlika između „starog” i „novog” kalendara se stalno povećava. Trenutno Julijanski kalendar „kasni” za Gregorijanskim 13 dana.

2100. godine ta razlika će biti 14 dana, 2200. 15, a 2300. na 16 dana.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

Uključena je moderacija komentara. Vašem komentaru može biti potrebno određeno vreme da se pojavi.