Horoskop za period od 9. do 15.

0
NextWEB hosting

Pročitajte šta vas tokom narednih sedam dana čeka na poslu, u ljubavi, hoćete li se slagati sa ukućanima, kako će vas služiti zdravlje i da li da investirate

OVAN (21. 3. 20. 4)

Posao Ukoliko želite da napredujete u poslu, neophodno je da napravite dobru procenu i izbor. Ovih dana očekujte uvećanje prihoda, a naziru se i mogućnostizapovoljna rešenja pitanja u vezi nekretnina. Od10.novembraobratiteposebnupažnjuna odvijanje situacije naposlu.Sveeventualnepromenemogubitikoreniteinebitrebaloolakodaihshvatate.

Ljubav Ovojeperiodnaglašenihemocijei pojačane potrebezapažnjompartnera.MnogiOvnoviimaćeutisakdanisudobroshvaćeniuemotivnompogledu,dokćeslobodnipripadniciznakaućiunovuvezu.

Zdravlje Potrebnojedaobavitepreventivnipregled.

BIK (21. 4. 21. 5)

Posao – Samopouzdanje nije dovoljno da ispravite većinu grešakaizprošlosti.Od10.novembraočekuje vas naporan perioddokazivanjaitraženjaopravdanjazaprethodnepostupke.Situacijunaposlovnojsceninajboljeje daprocenjujetenaosnovusavetabliskihipouzdanihosoba,jerneviditegdepravitegreške. Tokom ovog perioda obratitepažnjuna poslovne kontakte sastrancima.

Ljubav Emotivnainspiracijai česte promeneraspoloženja najbolji su pokazatelji vašeg ljubavnog života. ProlazakSunca,MerkuraiSaturnau vašemsedmomznakunagoveštavajuneobičneizanimljivekontakte.

Zdravlje Glavoboljaiukočenostvrata.

BLIZANCI (22. 5. 21. 6)

Posao –Stalniposaovamjedosadio,paviševremenaposvećujetehobiju.Dabisteostvaritezapaženerezultatetrebalobidaprimenitepoznatapravilauposlovnojsaradnji,presvegadobruorganizacijuposlaiekipusaradnikaukojeimatepoverenje.Tokomprvihdanaovogperiodaočekujuvaspozitivnepromenenaposlu,mogućnostprofesionalnogusavršavanjainovikontaktisainostranstvom.

Ljubav Sastalnimpartneromsituacijejepriličnonategnuta,jersestalnoverbalnoprepucavate.Međutim,spontanaavanturavrebaupotaji,padobrorazmislite da li ste spremnizavećepromene.

Zdravlje Manji problemi sa srcem i alergijama.

RAK(22.6.22.7)

Posao – Jupiteru vašemdrugompoljufinansija pruža vam osećajsigurnostiidovoljnoenergije da poboljšate poslovnistatus. Ali, dabisteupotpunostiostvariliprofesionalneciljevepotrebnojedabudetedovoljnomudriilukavi. Uperiodudo14.novembraRakovićedobitipovoljnevestiuvezinovogposla.

Ljubav Uljubavnomživotudelujeteveomazaneseno,aliizahtevnopremavoljenojosobi.Svojompojavomistilomlako šarmirate okolinu, ali nepreterujte.Mlađipredstavniciznakaodgovorićenaiznenadanljubavniizazov.

Zdravlje Više se odmarajte i opuštajte jer ste previše nervozni. Problemisasluhomigrlom.

LAV(23.7.22.8)

Posao –Izuzetnokomunikativaniuspešanperiod,alizbogčestihpromenanaposlovnojsceniokolinaočekujedasedodatnoangažujeteu različitimstvaralačkimfazama. Povremeno nemate dovoljno strpljenja nitikoncentracijuzanaporneobaveze.Uperiodudo13.novembra nadajte sepozitivnomishodudogovoraonekomnovomposlu. Potrudite se daizbegavatetakmičarskuatmosferuirivalstvou komunikaciji sasaradnicima.

Ljubav Nekim Lavovima predstojinovaljubavnaromansa. Za ostale pripadnike znaka ovo će bitinaporanperiod,pogotovoonekojisuubrakuilidužimvezama.

Zdravlje Mogućisuprolazniproblemisasrčanomaritmijom.

DEVICA(23.8.22.9)

Posao – Veoma pažljivoanalizirajtesveštosedogađanaposlovnojscenikakobisteprocenilinajboljitrenutakzaakciju.Svevećeobaveze završitedo12.novembra,jervasposletogdatumaočekujejedanvrloobimanizahtevanposao.TajnauspehaDevicekrije se upreciznojorijentacijikapraktičnimciljevima, ali i uveštinibrzogprilagođavanjanovimuslovima.

Ljubav Urešavanjuljubavnihdilema najviše pomažudobravolja,nežnostitolerancija.Partnerćepokušatidavasodobrovoljisitnompažnjomilipoklonom.

Zdravlje Vitaminskomterapijompokušajtedaprevaziđetemalaksalost.

VAGA(23.9.22.10)

Posao – Tražiteefikasnijarešenjauposlovnomizražavanju,aliračunajtenaokolnosti na kojene možete da utičete jer zavise odnadređenih. Od12.novembravažnoje darešitenekaimovinskailistatusnapitanja,aukolikoraditesanovcempazitesemanjkova.Uspešneformuletrebaponavljatiurazličitimsituacijama,kaododatnugarancijuzaposlovniilinovčanidobitak.

Ljubav Srećnijipripadniciznakauživajuuzagrljajuvoljeneosobe,dokdrugeVagemaštajuotome.Ljubav je vaša glavna pokretačkasnaga,aosobakojajemožepružitinalaziseuneposrednojokolini.

Zdravlje Problemisakičmomilisrcem.

ŠKORPIJA(23.10.22.11)

Posao – Lošakomunikacijasasaradnicimautičenapogrešneposlovneproceneiponašanje. Najvažnije je da sačuvateprisebnost,alibilobidobroi da se posavetujete sa iskusnijom osobom. Do kraja ovog perioda pokušajte dazavršitesveposlovneobavezekojevećdugoodlažete,jervasočekujefinansijskasatisfakcija.

Ljubav Emotivnedileme možete da rešite, ali tek kada se utisciiosećanjaiskristališu. Zbog prisustva Sunca,MerkuraiSaturna u znakuŠkorpije ne bi trebalo da rešavate bilo štavezanozaemotivnistatus.

Zdravlje Što dalje odslatkišaijakehrane.

STRELAC(23.11.21.12)

Posao – Stalo vamjedasedistancirateodjavnihraspravaidapravilnozaštitesvojeinterese, alirazličiteokolnostidiktirajunaporneusloveiubrzanitempouposlovnojsaradnji.Do17.novembramogućajeprolaznafinansijskakriza, što će vas primorati daprihvatenekedopunskeposlove. Obratitepažnjunanekeosobeizokoline,kojevamiranijenisubileblagonaklone.

Ljubav Strahodljubavijestrahodpromena. Kada su emocije u pitanju, niste dovoljno aktivni,štojedobro samo uslučajudasteustabilnojvezi.

Zdravlje Zbogpojačanogapetitaimateproblemesaviškomkilogramaiholesterolom.

JARAC(22.12.20.1)

Posao –Pokušajtedaseizboritezavećusamostalnostiračunajtenapodrškuonihkojiotomeodlučuju.Uperiodudo16.novembrapostojimogućnostdaunapreditepozicijunaposlovnojlestvici,iliće vam ponuditi novi posao. Najvažnije je da ostvarite noveposlovnekontakteilidaprihvatitesavremeneidejeipozitivantrendusvojojprofesiji.

Ljubav Mnogolepihtrenutaka doživećete sa voljenom osobom tokom ovog perioda. S obzirom na vašu velikupraktičnost,pokušaćetedaovesegmenteživotaobjedinite,alinepreterujtejermožetedaugrozitesmisaoemotivneveze.

Zdravlje Lakšihormonskidisbalans.

VODOLIJA(21.1.19.2)

Posao – Novi događaji na poslovnoj sceni nameću različite dileme u odnosu sa saradnicima i šefovima. UzpovoljanuticajMarsaudvanaestompolju, prisustvo Sunca i Saturna u vašem desetom poljudonosedobrumogućnostzaprofesionalnimiličnimusavršavanjem.Ali,moratedabudeteveomaoprezni,posebnoprilikomsklapanjadogovoraokopromeneposlatokomovenedelje.

Ljubav Višepažnjeposvetitereduikonvencionalnosti,jerstemalopreterali.Teškovamjedabudeteispontaniiozbiljniuistovreme,anipartnertonerazume.

Zdravlje Pojačajteimunitet,jerćeteuovomperioduimatiproblemasavirusimaiupalama.

RIBE(20.2.20.3)

Posao – Nalaziteseukreativnojfazi,ali na okolinu ostavljate utisak neozbiljne osobe.Uskladusasvojimpotrebamakoristiteoprobanemetodenametanjausituacijamakadaserešavajuznačajniposlovniinteresi.Do12.novembrazavršiteredovneobavezeiizmiritefinansijskadugovanja.

Ljubav PrisustvoSunca,MerkuraiSaturnau vašemdevetompoljunagoveštavajuzajedničkoputovanjesavoljenomosobom.Periodnijepovoljanzabilokakvo”pretresanje”emotivnogodnosa.

Zdravlje Problemisakukovima,stomakomižučnomkesom.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

1 × one =