Izgradnja sekundarne mreže sistema za navodnjavanje u Grockoj

0
680
NextWEB hosting
NextWEB hosting

Izgradnja sekundarne mreže sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u opštini Grocka napreduje, a dinamika priključenja isključivo zavisi od interesovanja korisnika, kaže Luka Petrović, direktor Agencije za investicije i stanovanje grada Beograda.

Prema njegovim rečima, po potpisivanju ugovora sa korisnikom, pristupaće se izradi šahtova za priključenje korisnika koje će se obavljati sve dok se ne iscrpe kapaciteti.

– Distributivni pravac br. 1 prostire se na terenu između potoka Begaljica i Dubočaj, i obuhvata delove katastarskih opština Grocka, Begaljica i Pudarci. Ovaj distributivni pravac određen je okolnošću da za njega postoji samo jedan način snabdevanja – duž trase dovodnog cevovoda za punjenje rezervoara u Pudarcima – rekao je Luka Petrović.

Prva etapa prve faze sekundarne mreže je izvedena u okviru realizacije primarnog sistema. Vrednost radova prve etape, koja pokriva 232,93 hektara, realizovana je u iznosu od 59.643.750 dinara. Druga, treća i četvrta etapa (distributivni pravci 2, 3, i 4) su trenutno u realizaciji – ugovorena vrednost radova 87.041.712 dinara sa PDV-om.

Prva faza izgradnje sistema za snabdevanje tehničkom vodom poljoprivrednog zemljišta u opštini Grocka obuhvata crpnu stanicu sa vodozahvatom na Dunavu, potisni cevovod koji povezuje crpnu stanicu i rezervoar i rezervoar zapremine 5.000 kubika. Namena objekta jeste crpljenje i distribucija dunavske vode do rezervoara u Pudarcima, odakle se distributivnom mrežom dovodi voda do korisnika za snabdevanje tehničkom vodom poljoprivrednog zemljišta.

Izvedeni su građevinski, hidrograđevinski, elektro i mašinski radovi u svrhu funkcionisanja objekata crpne stanice, rezervoara, cevovoda i mreže, a nastavak radova na distributivnoj mreži faze I i radovi na fazama II i III sistema izvode se u 2015. godini.

Radovi na drugoj fazi izgradnje distributivnih cevovovda za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u opštini Grocka obuhvataju distributivne cevovode u ukupnoj dužini oko 42 kilometra. Do sada je izveden potisni cevovod koji povezuje crpnu stanicu i rezervoar, rezervoar zapremine 5.000 kubika i  distributivni cevovod na pravcu 1. Namena objekta je distribucija dunavske vode iz rezervoara u Pudarcima do pojedinačnih korisnika. Voda se dovodi sekundarnom distributivnom mrežom  u četiri pravca i služiće za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta površine 650 hektara (II faza). Pojedinačni sektori navodnjavanja obuhvataju sledeća područja:

• Distributivni pravac 1 – Grocka: prostire se duž trase glavnog cevovoda u katastarskim opštinama Grocka, Begaljica i Pudarci;
• Distributivni pravac 2 – Brestovik: obuhvata deo katastarske opštine Brestovik, Kamendol, Pudarci, dužine 9.500 metara;
• Distributivni pravac 3 – Begaljica: prostire se u katastarskim opštinama Begaljica i Pudarci, dužine 12.390 metara;
• Distributivni pravac 4 – Umčari: obuhvata deo teritorije katastarskih opština.Umčari, Kamendol, Pudarci, dužine 20.170 metara.

Izvor:beograd.rs

foto:ekapija.com

 

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR