ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“: Оглас о јавној лицитацији за тезге на пијаци у Калуђерици

0
NextWEB hosting

Јавно предузеће „Пијаце и зеленило Гроцка“ руководи са пет пијаца на општини Гроцка – у Лештану, Гроцкој, Умчарима, Врчину и Брестовику. Отвара се нова пијаца у Калуђерици.

Пијаца је лоцирана на простору поред MAXI супермаркета у Калуђерици- Краља Петра I на углу са Копаоничком улицом.

Пијачне тезге на пијаци у Калуђерици могу закупити: предузећа и предузетници, земљорадничке задруге које се баве производњом или прометом производа који се могу продавати на пијацама, пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства под следећим условима:
1. Предузеће, које је код надлежног органа регистровано за производњу и промет пољопривредно-прехрамбених производа и других производа које се могу продавати на пијацама;
2. Предузетници који су основали радњу за промет на мало пољопривредних производа на тезги или сличном објекту;
3. Пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства који поседују уверење надлежног општинског орагана да су обвезници пореза на приход од пољопривреде;
4. Предузетници и чланови њиховог породичног домаћинства који израђују производе занатских радњи и домаће радиности и имају решење о упису радњи у регистар;
5. Предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту за промет на мало индустријско непрехрамбених производа;
Без документације на основу које се доказује један од пет поменутих услова не могу се издати на коришћење пијачни простори и опрема.
Сви услови јавне лицитације за резервацију-закуп пијачне опреме-тезге на зеленој пијаци у Калуђерици објављени су у дневном листу Информер 19.09.2015 године. Све информације можете добити на бр телефона: 011/8503-036 или 8503-037 сваким радним даном

 

 

ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“
На основу Одлуке Надзорног одбора бр.520 од 18.09.2015.године расписује се:
Оглас о јавној лицитацији

– Расписује се јавна лицитација за резервацију-закуп пијачне опреме-тезге на зеленој пијаци у Калуђерици, Краља Петра I.
– За продају пољопривредно-прехрамбених производа -индивидуални пољопривредни произвођачи тезге под редним бр
– 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;14;15;16;17;18;19;20;21;22;26;27;28;29;30;31;32;33;34.
– За СТР, СЗР тезга под редним бр
– 11;12;13;23;24;25;35;36;37;38 (уколико не буде заинтересованих закупаца за СТР,СЗР тезге ће моћи да лицитирају и индивидуални пољопривредни произвођачи) Тезге под редним бр: 13;25 и 37 намењене су искључиво продаји непрехрамбених производа.
– Почетна цена лицитације (са урачунатим ПДВ-ом) утврђена је према Одлуци Надзорног одбора овог предузећа: За тезге за пољопривредне произвођаче износи 12.000,00 динара. За регистроване СТР-а или СЗР-а износи 17.000,00 динара.

Најмањи лицитациони износ је 1.000,00 динара а депозит за учешће на интерној лицитацији износи 2.000,00 динара .

Депозит се може платити најкасније до 27.09.2015 до 13h на благајни предузећа на пијаци у Гроцкој или на жиро рачун – 205-203145-07 код Комерцијалне банке. Учеснику лицитације који не добије пијачну опрему, депозит се враћа.

Излицитирана опрема важи за време које ће бити прецизирано уговором о закупу, с тим што је корисник у обавези да почетком године обнови уговор.
Рок за подношење пријава за учешће на јавној лицитацији и преузимање лицитационог броја и плана распореда пијачне опреме (код председника Комисије у седишту предузећа) је 8 дана од дана објављивања овог огласа ( до 27.09.2015.године).
Јавна лицитација обавиће се дана 28.09.2015.године са почетком у 09:00 часова у просторијама МЗ Калуђерица, Краља Петра I бр7a.
Пијачну опрему добиће учесник лицитације који понуди највећи износ за лицитирану пијачну опрему. Одлука о избору најбољег понуђача биће саопштена одмах након спроведеног поступка лицитације.
Ближе информације се могу добити на телефон ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, телефон: 011/8503-036, 011/8501-037, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

13 − ten =