NextWEB Hosting i izrada web sajt
NextWEB hosting
Одржана 4. седница Скупштине градске општине Гроцка

Одржана 4. седница Скупштине градске општине Гроцка

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

Данас је одржана четврта седница Скупштине градске општине Гроцка у великој сали СО Гроцка у 10 часова. Дневни ред је био следећи:
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

5. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ ГО ГРОЦКА

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊАО ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС I ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПЛАНОМ ТРОШЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

14. РАЗНО

dsc_3446 dsc_3447 dsc_3448 dsc_3452 dsc_3472

 

grocka.rs

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR