Usvojen zakon: Svaka zgrada moraće da ima upravnika

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

BEOGRAD – Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, koji treba da omogući minimum odražavanja svake zgrade prvenstveno radi bezbednosti građana, a koje će morati da imaju upravnika.

Za usvajanje zakona, koji kao obavezne organe predviđa skupštinu stambene zajednice i upravnika, glasala su 134 poslanika, dok je petoro bilo protiv.

Utvrđeno je da skupština stambene zajednice bira i razrešava upravnika, koji je dužan da podnese prijavu za upis stambene zajednice.

Upravnika bira skupština stambene zajednice iz redova vlasnika stanova, na mandat od četiri godine.

Skupština stambene zajedice može odlučiti da za poslove upravljanja angažuje profesionalnog upravnika, a u slučaju prinudne upave bira ga lokalna samouprava.

To znači da stanari zgrade najpre mogu među sobom da izaberu upravnika, a ako se ne dogovore mogu da se odluče za profesionalnog upravnika.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu se baviti privredna društva ili preduzetnici, a profesionalni upravnik moraće da prođe obuku i dobije licencu.

U slučaju da stanari ne mogu da se dogovore ko će upravljati održavanjem zgrade, lokalna samouprava će im odrediti licenciranog prinudnog upravnika sa liste koju će sačiniti Privredna komora Srbije.

Kada je reč o troškovima održavanja zgrada, za građane neće biti novih troškova u odnosu na ona sredstva koja su do sada izdvajali za te namene kao stanari.

Registar stambenih zajednica, kao elektronsku javnu bazu podataka vodiće lokalne samouprave, a jedinstvenu centralnu, javnu, elektronsku bazu podataka o svim stambenim zajednicama iz svih regsitara na teritoriji Srbije vodiće Republički geodetski zavod.

Predviđeno da vlada, radi unapređenja i sprovođenja stambene politike, donosi Nacionalnu stambenu politiku i akcioni plan za njeno sprovođenje.

Zakon uređuje upravljanje zgradom i održivi razvoj stanovanja, koji podrazumeva unapređenje uslova stanovanja građana i očuvanje stambenog fonda, uz unapređenje energetske efikasnosti.

Prvi put detaljno je definisan odnos prema stanovanju, pre svega prema socijalnom stanovanju, kao i korisnici socijalnih stanova, među kojima su i žrtve porodičog ili partnerskog nasilja i beskućnici.

Bolji kvalitet komunalnih usluga i konkurentnost u toj oblasti

Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o komunalnim delatnostima koje bi trebalo da poboljšaju efikasnost i kvalitet komunalnih delatnosti, kao i konkurentnost u toj oblasti.

Komunalna delatnost se otvara za private investicije u većem obimu nego do sada.

Izmene tog zakona treba da podstaknu i povećaju zainteresovanost privatnih investitora za ulaganje u projekte razvoja i unapređenja komunalne infrastrukture.

Uvođenje principa konkurentnosti stvara mogućnost za mnogo stabilnije finansiranje komunalnih delatnosti, a prvi put je predviđeno da se uvažava mišljenje građana o kvalitetu komunalne delatnosti, i to najmanje jednom godišnje.

Usvojene su i izmene Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama koje treba da povećaju sigurnost cele procedure i postupka, te da omoguće novi izvor finansiranja projekata u oblasti infrastrukture.

Izmenama tog zakona pojašnjavaju se posebni oblici koncesija – koncesija za javne radove i koncesija za javne usluge i razjašnjava se razlika između javno-privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije.

Skupština je usvojila i Zakon o transport opasne robe koji uređuje uslove za unutrašnji i međunarodni transport opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju na teritoriji Srbije, kao i obaveze onih koji se bave takvom vrstom prevoza.

U taj zakon unete su odredbe Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta o kopnenom transportu opasne robe.

Kako je propisano, učesnici u transportu opasne robe treba da preduzmu sve mere kako bi sprečili vanredne događaje, odnosno u najvećoj mogućoj meri umanjili posledice vanrednih događaja

Usvajanjem tog zakona prestaje da postoji Uprava za transport opasnog otpada i kompletna delatnost se prebacuje u okvire Ministartsva saobraćaja.

Skupština je danas usvojila i Zakon o upravljanju aerodromima i Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, a u 15 sati će početi novu sednicu sa 27 tačaka dnevnog reda.

Izvor i foto Tanjug/D.Goll, arhiva

 

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

1 + 1 =