NextWEB Hosting i izrada web sajt
NextWEB hosting
ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ расписало јавну лицитацију за тезге у...

ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ расписало јавну лицитацију за тезге у Гроцкој, Умчарима и Врчину

0
1852
NextWEB hosting
  • ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ објавило је оглас о јавној лицитацији за тезге на зеленој пијаци у Гроцкој, Умчарима и Врчину
NextWEB hosting

ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“
На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 489 од 07.09.2015.године расписује се:
Оглас о јавној лицитацији
1. Расписује се јавна лицитација за резервацију-закуп пијачне опреме-тезге на зеленој пијаци Гроцка, Хајдук Станкова бб:
– За продају пољопривредно-прехрамбених производа -индивидуални пољопривредни произвођачи тезге под редним бр. 14, 64 и 91, и регистровани СТР, СЗР тезга под редним бројевим – 9.
– Почетна цена лицитације (са урачунатим ПДВ-ом) утврђена је према Одлуци Надзорног одбора овог предузећа: За тезге за пољопривредне произвођаче износи 12.000,00 динара. За регистроване СТР-а или СЗР-а износи 17.000,00 динара.
2. Расписује се јавна лицитација за резервацију места у расхладној витрини на пијаци у Умчарима, Моше Пијаде бб:
– За продају млечних производа- индивидуални пољопривредни произвођачи место бр. У-А1/1; У-А1/2; У-А1/3; У-А1/4; У-А1/5; У- А1/6.
– За продају производа живинског порекла – меса индивидуални пољопривредни произвођачи или регистровани СТР, место бр. У- Ц1/1; У-Ц1/2.
– Почетна цена лицитације (са урачунатим ПДВ-ом) утврђена је према Одлуци Надзорног одбора овог предузећа: За место у расхладној витрини износи 10.000,00 динара.
3 . Расписује се јавна лицитација за резервацију места у расхладној витрини на пијаци у Врчину, Рудничка бб, Врчин:
– За продају млечних производа -индивидуални пољопривредни произвођачи место бр.ВР-А1/1; ВР-А1/2; ВР-А1/3; ВР-А1/4; ВР-А2/1; ВР-А2/2; ВР-А2/3; ВР-А2/4.
Најмањи лицитациони износ је 1.000,00 динара а депозит за учешће на интерној лицитацији износи 2.000,00 динара .
Депозит се може платити најкасније 30 минута пре почетка одржавања саме лицитације на благајни предузећа или на жиро рачун – 205-203145-07 код Комерцијалне банке. Учеснику лицитације који не добије пијачну опрему, депозит се враћа одмах након доношења Одлуке о најповољнијем понуђачу .
Излицитирана опрема важи на неодређено време, с тим што је корисник у обавези да почетком године обнови уговор.
Рок за подношење пријава за учешће на јавној лицитацији и преузимање лицитационог броја и плана распореда пијачне опреме (код председника Комисије у седишту предузећа) је 8 дана од дана објављивања овог огласа ( до17.09.2015.године).
Јавна лицитација обавиће се дана 17.09.2015.године са почетком у 12 часова у просторијама ЈП“ Пијаце и зеленило Гроцка“, Хајдук Станкова бб Гроцка.
Пијачну опрему добиће учесник лицитације који понуди највећи износ за лицитирану пијачну опрему. Одлука о избору најбољег понуђача биће саопштена одмах након спроведеног поступка лицитације.
Ближе информације се могу добити на телефон ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, телефон: 011/8503-036, 011/8501-037, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.

Izvor:grocka.rs

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR