ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ НАЦРТA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ У ВРЧИНУ

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ У ВРЧИНУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. Марта бр. 43-45 (сала II у сутерену) и у Градској општини Гроцка , Ул. Булевар Ослобођења бр.39, у периоду од 17.02.2016. до 17.03.2016.године, сваког радног дана од 9-18 часова.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.
ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 05. Априла 2016.године у 13 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. Марта бр. 43-45 (сала II у сутерену).
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе, у ул. 27. Марта бр. 43-45 (сала II у сутерену) и четвртком у Градској општини Гроцка, ул. Булевар ослобођења бр.39.
Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр.1, најкасније до 17.марта 2016.године.

grocka.rs

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR