ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I А РЕДА БРОЈ 1, КО ВРЧИН, ОПШТИНА ГРОЦКА (27.03 – 04.04)

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

На државном путу I А реда број 1, зона петље Врчин, општина Гроцка, у оквиру реализације радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице „Врчин“, изводиће се радови на уклапању постојећег профила ауто-пута у будући саобраћајни профил комплекса чеоне наплатне станице. Радовима је обухваћена санација коловоза на десној саобраћајној траци из смера од Београда ка Нишу, реконструкција подвожњака и електроенергетске инсталације.

Предметни радови ће се изводити од 27.03.2017.од 09.00 часова до 04.04.2017. године.

За време извођења радова режим саобраћаја ће бити измењен и одвијаће се према фази IX.

Фазом IX измене режима саобраћаја, саобраћај из правца Београд – Ниш биће преусмерен из десне саобраћајне траке у леву саобраћајну траку преко новоизграђеног службеног пролаза и даље кроз ново изграђене терминале комплекса чеоне наплатне станице. Саобраћај ће се одвијати једном саобраћајном траком.

Из смера Ниш – Београд саобраћај ће бити преусмерен преко новоизграђених терминала комплекса чеоне наплатне станице и одвијаће се у две саобраћајне траке.

Радови су обезбеђени адекватном привременом саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Из ЈП „Путеви Србије“ моле све учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

Фотографија корисника BEOKOM servis - Služba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I А РЕДА БРОЈ 1, КО ВРЧИН, ОПШТИНА ГРОЦКА (27.03 – 04.04)На државном путу I …

Posted by BEOKOM servis – Služba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima on недеља 26. март 2017.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR