Nova trafostanica u Leštanima

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

Na teritoriji opštine Grocka u naselju Leštane protekle nedelje je puštena u rad nova trafo stanica kapaciteta 450 kilovolti. Postavljanjem nove trafo stanice urađena je kompletna mreža visokonaponskih i niskonaponskih kablova, sa 15 novih razvodnih bandera od stare do nove trafo stanice. Preko 85 domaćinstava priključeno je na novi sistem snabdevanja strujom sada sa odgovarajućim naponom od 220 kilovolti, a radove je izvodila ekipa Elektrodistribucije Beograd. Predsednik Gradske opštine Grocka Milan Janković obišao je teren i istakao da je puštanje nove trafo stanice od vitalnog značaja za stanovnike Leštana kao i opštine Grocka i da će se sa ovakvim projektima nastaviti i u narednom periodu.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

Uključena je moderacija komentara. Vašem komentaru može biti potrebno određeno vreme da se pojavi.