Apel da se čisti sneg i led ispred poslovnih objekata, zgrada i ustanova

0
NextWEB hosting

Imajući u vidu početak snežnih padavina, iz Sekretarijata za inspekcijske poslove podsećaju sva fizička lica, preduzetnike i pravna lica na obavezu da uklanjaju sneg i led ispred svojih objekata.

Odlukom o komunalnom redu propisano je da je za uklanjanje snega i leda sa železničkih i autobuskih stanica, iz otvorenih tržnih centara, sajmova, sportskih objekata i sličnih prostora odgovorno pravno lice odnosno preduzetnik koji koristi ili održava navedenu površinu.

Istom odlukom propisano je da su za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara koji se nalazi ispred stambene zgrade, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno-poslovnih zgrada, objekata u izgradnji, oko neizgrađenog građevinskog zemljišta i sa drugih saobraćajnih površina u javnom korišćenju (interne saobraćajnice, prilazne staze, pešačke staze oko zgrada ili između njih i sl.), odgovorna pravna i fizička lica koja ih koriste kao vlasnici, korisnici nepokretnosti, zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.

Za uklanjanje snega i leda oko montažnih objekata privremenog karaktera postavljenih na delu javne saobraćajne površine, u širini do pet metara oko objekta, odgovorno je lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Investitori i izvođači radova odgovorni su za uklanjanje snega i leda sa trotoara i pešačkih staza koje se graniče sa površinama na kojima se izvode radovi.

Uklanjanje snega i leda sa površina vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici i da sneg i led ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrada koje se graniče sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnik odnosno korisnik zgrade dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

– Pozivamo vlasnike, korisnike zemljišta i objekata, posebno stanica, tržnih centara, zdravstvenih i prosvetnih ustanova, banaka, trgovinskih i ugostiteljskih objekata, skupštine zgrada, stanare i druga lica na koje se obaveza odnosi da blagovremeno uklanjaju sneg i led. Komunalna inspekcija će intenzivno kontrolisati izvršavanje navedenih obaveza i preduzimati mere za koje je ovlašćena. Za nepostupanje po odredbama odluke propisane novčane kazne iznose od 50.000 do 1.000.000 dinara za  pravno lice, za odgovorno lice u privrednom društvu ili pravnom licu novčana kazna je od 2.500 do 75.000 dinara i za preduzetnika novčana kazna je od 5.000 do 250.000 dinara – rekao je Nebojša Tomić, zamenik gradskog sekretara za inspekcijske poslove.

Novčanom kaznom na licu mesta koju naplaćuje komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac u iznosu od 20.000 dinara kazniće se pravno lice i preduzetnik, a novčanom kaznom od 5.000 dinara fizičko lice.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

13 + sixteen =