Позив за достављње предлога пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора

0
1147
NextWEB hosting
NextWEB hosting

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину
Београд, Краљице Марије бр. 1

упућује

ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2017. ГОДИНИ

Предмет годишњег конкурса Секретаријата за спорт и омладину града Београдa у 2017. години су пројекти од јавног интереса у областима омладинског сектора.
Предлози пројеката који су предмет овог јавног позива су:
Организован рад са талентованим младима, заинтересованим младима и младима из маргинализованих група и дисфункционалних породица – путем мултидисциплинарних садржаја који се реализују кроз различите облике рада из области науке, уметности и културе.
При селекцији пројеката за одобрење суфинансирања предност имају пројекти из области информационих технологија и развоја предузетништва.
Предност такође имају и они пројекти предвиђени за рад са младима узраста од 15 до 19 година.
Обавезни услови:
А) да сви кандидовани пројекти буду бесплатни за кориснике.
Б) да се пројекат реализује (директан рад са корисницима) током сваког календарског месеца у периоду од 01. марта 2017. године до 31. децембра 2017. године и то у трајању од најмање 8 сати сваког месеца
Позив се упућује предлагачима који имају регистровано седиште на територији града Београда и то :
– Удружења младих, удружења за младе и њихови савези, установе, научноистраживачки институти и друга правна лица
Потребна документација (Упуство које садржи прописане услове које предлагач треба да испуни за организовање пројекта и Образац који је саставни део предлога пројекта) преузима се са званичног интернет сајта Града Београда: www.beograd.rs

Додатне информације могу се добити на број телефона: 715-7430 или у Секретаријату за спорт и омладину, Краљице Марије 1/ХI (канцеларија 1106) сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Рок за подношење предлога је 25. јануар 2017. године.

uputstvo

obrazac

Извор: http://www.beograd.rs/

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR