Srbija: Usvojen Zakon o legalizaciji bespravno podignutih objekata

0

NextWEB hosting
NextWEB hosting

nekretnine-legalizacija1Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, koji će, kako očekuje ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić, omogućiti upis prava vlasništva 1,3 miliona objekata u Srbiji.

Osim ovog zakona, poslanici republičkog parlamenta usvojili su i ostalih 10 tačaka dnevnog reda sa prve sednice prolećnog zasedanja, među kojima su zakonska rešenja o energetskoj efikasnosti, kao i više međunarodnih sporazuma sa Rusijom , Kuvajtom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole će stupiti na snagu sutra, pošto su poslanici sa 125 glasova potvrdili da postoje posebni uslovi da isti stupa na snagu pre utvrđenih osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

U Srbiji, prema rečima ministra Ilića, ima oko 1,3 miliona objekta za koje nije izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, a usvojenim zakonskim rešenjima biće stvoreni uslovi za upis prava vlasništva bespravno izgrađenih objekata, a time i pravna sigurnost u eventualnom prometu, obezbeđenju hipotekarnih kredita…

Pravo svojine na objektu, bez sticanja prava na zemljištu

Vlada Srbije prihvatila je devet amandmana, među kojima je i amandman poslaničke grupe SPS koji predviđa da će pravo upisa u katastar imati oni koji su izgradili kuće do 300 kvadratnih metara, stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200, poslovni prostor do 100 metara kvadratnih, a vikendice do 200, zanatske radnje i pomoćne objekte do 100, garaže do 30 kvadratnih metara.

Vlada je, takođe, usvojila amandman SPS koji je ta stranka podnela na odredbu koja je bila najviše kritikovana, a tiče se vlasništva nad zemljom na kojoj se nalazi bespravno izgrađeni objekat.

Tako se ako je bespravno izgrađeni objekat na zemljištu koje je u svojini ili je na njemu upisano pravo korišćenja u korist nekog trećeg lica (fizičko ili pravno lice ili jedinica lokalne samouprave, pokrajina ili republika) upisuje pravo svojine na objektu, bez sticanja prava na zemljištu na kome je objekat izgrađen.

Pravo svojine nad zemljištem na kome je bespravno izgrađen objekat može biti upisano u korist vlasnika objekta kada njegov vlasnik nadležnom organu dostavi dokaz da je nekim pravnim poslom stekao pravo svojine na zemljištu.

Ukoliko vlasnik objekta i vlasnik zemljišta ne reše imovinsko-pravne odnose na zemljištu u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, vlasnik objekta je dužan da o svom trošku utvrdi zemljište za redovnu upotrebu objekta i vlasniku zemljišta isplati tržišnu cenu za to zemljište.

Usvojen je i amandman LDP, koji kaže da će se upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu koji je izgrađen na katastarskoj parceli koja je u svojini, odnosno sukorišćenju više lica, a na kojoj nije sprovedena parcelacija, izvršiti uz podnošenje jednog od dokaza navedenih u zakonu i uz pismenu saglasnost suvlasnika, odnosno sukorisnika.

Prema usvojenom zakonu, nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekata, a građani će plaćati samo izradu geodetskog snimka, ukoliko je nemaju od ranije, što iznosi oko 10.000 dinara.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR