NextWEB Hosting i izrada web sajt
NextWEB hosting
8. седница СГО: Изабран нов одборник и члан већа, поништено решење из...

8. седница СГО: Изабран нов одборник и члан већа, поништено решење из 1995 у вези ,,Трскаре“, усвојени ребаланси…..

0
2811
NextWEB hosting
NextWEB hosting

Осма седница Скупштине градске општине Гроцка, одржана је дана, 12. јуна 2017. године са почетком у 9,00часова, у великој сали Скуштине градске општине Гроцка.

На Седници је усвојен следећи дневни ред :

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ

   ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА  О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРКИ ЈП  ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА  О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ВД ДИРЕКТОРКИ ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ УСВАЈА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА ПЕРИОД 2017 ГОДИНЕ ДО 2021. ГОДИНЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА  КОЈИМ СЕ ПОНИШТАВА РЕШЕЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА БР.463-122 ОД 26. 07. 1995. ГОДИНЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРДАСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА  О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СКУЛПТУРЕ „ГРОЧАНКА“

 

 1.   РАЗНО

 

Скупштина градске општине Гроцка, већином гласова, донела је Одлуку о престанку мандата одборници Скупштине градске општине Гроцка Валентини Спасић, због поднете оставке, као  и Одлуку о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Гроцка Стеви Благојевићу.

Председник градске општине Гроцка Драгољуб Симоновић, у складу са својим законским овлашћењима, поднео је предлог  за разрешење и избор члана Већа градске општине Гроцка.

Након спроведеног тајног гласања,  Скупштина градске општине Гроцка донела је Решење о разрешењу члана Већа градске општине Гроцка Ивана Алексића и Решење о избору члана Већа градске општине Гроцка Владимира Теофиловића.

На данашњој седници, након спроведеног јавног конкурса, именована је Ружа Мркић за директорку Јавног предузећа за развој градске општине Гроцка, а Данијела Делић именована је за директорку ЈП“Пијаце и зеленило Гроцка“.

Такође, на данашњој седници Скупштине градске општине Гроцка донета је Одлука о ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2017. годину, Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Гроцка за 2016. годину, Стратегија одрживог развоја градске општине Гроцка за период од 2017. до 2021. године, као и Одлука о постављању скулптуре „Грочанка“.

гроцка.рс

Скупштина градске општине Гроцка донела је Решење којим се поништава Решење Скупштине општине Гроцка број 463-122 од 26.07.1995. , а којим се Омладинском кошаркашком клубу “Гроцка“ из Гроцке, улица Булевар ослобођења бр 17, дају на коришћење без накнаде катастарске парцеле бр. 4356 и бр. 4357.

Поменуто Решење је донето супротно одредбама члана 2. и 10. Закона о промету непокретности и на основу одредби овог Закона произилази да  Решење Скупштине општине Гроцка из 1995. године садржи неправилности које представљају разлог ништавости и оправдајавају његов поништај. Наиме, Омладински кошаркашки клуб „Гроцка“ нема и никада није имао статус друштвено правног лица, а непокретности које су дате без накнаде на коришћење овом клубу нису коришћене у сврху због које су дате, већ у сврху угоститељске делатности.

На овакву одлуку бурно је реаговао одборник Блажо Стојановић, који се том приликом јавио за реч и истакао да се противи оваквој одлуци, и да ће против одговорних лица који су обрзложили и уврстили ову тачку на дневни ред овог заседања ОКK ,,Гроцка“ подићи кривичне пријаве. ,,Ако буде правде сва решења биће ништавна, јер ово није ништа урађено по закону“ – истакао је Стојановић.

Након овог излагања демонстративно је напустио седницу.

Да посетимо, од 1979. до 1995. године објектом ,,Трскара“ управљала је тадашња омладина Гроцке, под именом ,,Савез омладине Гроцке“. У то време, ова организација у овом објекту, свакодневно је окупљала младе са целе територије општине Гроцка. Радним данима, фоклорне, карате, шаховске, стонотенисерске и друге секције  одржавале су своје пробе и тренинге, док је петком, суботом и недељом организована дискотека, где су се улазнице продавале по симболичним ценама, док су цене пића биле далеко ниже него у тадашњим кафићима. Општина је контролисала финансије, и преусмеравала вишак новца у спортске клубове. Каква ће бити даља судбина овог објекта видећемо у будућности.

 

SHARE.

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR