Pogledajte koja su najpopularnija ženska imena u Srbiji i njihova značenja

0
NextWEB hosting

Autor: prva.rs/Foto:Profimedia.rs

Ukoliko imate dilemu o izboru najlepšeg imena za svoju devojčicu, pogledajte listu najzastupljenijih imena u našoj zemlji i njihovih značenja.

Devojčice

Devojčice | Foto: Profimedia.rs

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u najpopularnija imena za devojčice u Srbiji spadaju Milica, Anđela i Teodora, i to u proteklih dvadesetak godina.

 

Kao što vidimo iz spiska, prednjače hrišćanska imena latinskog i grčkog porekla, kao i biblijska starohebrejska imena.
Milica – Staro srpsko ime. Naslanja se na prastari slovenski koren mil-, vrlo produktivan u slovenskim imenima. Ime “Milica” je jedno od naših nastarijih ženskih imena. Od ovog imena izvedena su imena Mila, Milana, Milanija, Miluna, Milja, Miljana, i Minja.

 

Anđela – Reč je obliku imena “Angela” koje potiče od grčke reči “angelos” ili “Aggelos” i označava božjeg poslanika ili anđela. Na latinskom i italijanskom je deminutiv, odnosno označava malog anđela.

 

Teodora – Potiče od grčkog “Theodoros”, koje se sastoji od “theos” (Bog) i “doron” (dar) – Božiji dar. Po narodnoj tradiciji nadevalo se detetu koga su roditelji dugo i željno očekivali pa ima ga napokon Bog dao.

Jelena – Potiče od grčkog “Elene”, “Helene”, izvorno od “hele” – sunčeva svetlost, sjajna, blistava. Prema helenskoj legendi to je bilo ime najlepše žene sveta, kćerke Zevsa.

Od ovog imena izvedena su imena Ela, Elena, Jeka, Jelenica, Jelenka, Jecka, Lela, Lena, Lenka, Lenče i Helena.

 

Sara – Biblijsko ime. Došlo nam je preko engleskog “Sara(h)”, iz starohebrejskog “sara” – najviša, istaknuta, čuvena, poznata. Popularno je u zapadnoevropskim jezicima od najstarijih vremena do danas.
Jovana i Ivana – Ženski oblik imena Jovan, nastao od latinskog “Johanes” (“Johannes”) koje void porekl od grčkog imena “Johanes”, a ovo od hebrejskog “Johanan” . Značenje imena je “onaj kome se Bog smilovao”.

 

Ana – Potiče iz starohebrejskog “Hannah” (milost, zahvalnost) – plemenita, milosrdna, blagodarna. Ime je majke Bogorodice Marije, pa je preko kalendara postalo popularno i sveprisutno širom hrišćanskog sveta od najranijih vremena do danas. Od ovog imena izvedena su imena Aneta, Anita, Anica, Anka, Ankica, Anja i Eta.
Marija – Biblijsko ime, koje je nosila Isusova majka. Ovo je veoma zastupljeno ime u hrišćanskim zemljama već vekovima, a ima veliki broj različitih verzija, često u kombinaciji s drugim imenom. Srpski oblik imena nastao je prema latinskoj verziji „Maria“.

 

Katarina – Skraćeni oblik grčkog imena Aikatheríne, koje se sastoji od starogrčkog ái (“uvek”) i “a kithara” (“čista”). Značenje imena je, dakle, “uvek čista”.
Anastasija – Potiče od grč. “Anastasia,” ženski oblik od “Anastasios” – upravo rođen na Uskrs, usršnji.

Od ovih imena izvedena su imena Anastazija, Anastazije, Anastas, Asja, Nasta, Nastas, Nastasija, Nastasije, Nasto, Naca, Staso i Staša.

 

Aleksandra – Potiče iz grčkog Alex(ks)andra, ženski oblik od Alex(ks)andros: alex(ks)o (zaštita) + aner, andros (čovek, muževan, muškarac) – zaštitnik ljudi.

Od ovih imena izvedena su imena Aleksa, Aca, Aco, Ksandra, Laca, Laco, Leko, Leksa, Sanda, Sandra, Sandro, Sanja, Sanjin, Sanjica, Saša, Saška, Caja, Caka i Caca.

 

Kristina – Latinsko ime koje potiče od reči “christianus”, a vezano je za grčko “hristiános”, što znači “hrišćanin”, odnosno “pomazan”, “pomazaniK”. Dolazi od imena “Hrist”.
Tamara – Vodi poreklo iz starohebrejskog “tamar” – palma (urma). Po uticajem ruskog jezika i kulture postalo je u novije vreme izuzetno popularno.
(24sata.rs)

Komentari

komentari

POSTAVI ODGOVOR

two × five =